حالت شب
حالت شب
09011892611

تعرفه افزایش ممبر

حالت شب

تعرفه افزایش ممبر تلگرام

ارزان ترین تعرفه افزایش عضو کانال تلگرام
1K فالوور اینستاگرام
 • 1000 فالوور اینستاگرام
 • 50 فالوور هدیه
 • تضمین یک ماه در صورت ریزش
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت بازگشت وجه

15,000تومان

سفارش
dots
1K بازدید تلگرام
 • 1000 بازدید 5 پست آخر
 • 20بازدید هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت بازگشت وجه
 • -
 • -

19,000تومان

سفارش
dots
10K ممبر تلگرام
 • 10000 ممبر کانال تلگرام
 • 500 ممبر هدیه
 • 100بازدید 5 پست آخر
 • تضمین یک ماه در صورت ریزش
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت بازگشت وجه

280,000تومان

سفارش
dots
5K ممبر تلگرام
 • 5000 ممبر کانال تلگرام
 • 300 ممبر هدیه
 • 50بازدید 5 پست آخر
 • تضمین یک ماه در صورت ریزش
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت بازگشت وجه

140,000تومان

سفارش
dots
2K ممبر تلگرام
 • 2000 ممبر کانال تلگرام
 • 200 ممبر هدیه
 • 50بازدید 5 پست آخر
 • تضمین یک ماه در صورت ریزش
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت بازگشت وجه

55000تومان

سفارش
dots
1K ممبر تلگرام
 • 1000 ممبر کانال تلگرام
 • 100 ممبر هدیه
 • 50بازدید 5 پست آخر
 • تضمین یک ماه در صورت ریزش
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت بازگشت وجه

29,000تومان

سفارش