09011892611

تشخیص کاهش سطح آب خلیج گرگان با تصاویر ماهواره‌ای

0

ارسال پاسخ